FAQ

Här har vi samlat svaren på några av de mest vanliga frågorna.

Vi har en egen webbadress som vi använder på vår befintliga hemsida. Kan vi använda den i fortsättningen?
Det går alldeles utmärkt. Om ni äger er webbadress har ni möjlighet att bestämma destinationen för webbadressen och då ändrar vi bara destinationen till den nya hemsidan på Hästwebben.

Vad menas med ”Designanpassning” av hemsidan?
Med ”Designanpassning” menas att vi gör en anpassning av hemsidans utseende utefter dina önskemål. Det kan vara att integrera din logotype, anpassa hemsidan med dina profilfärger, använda ett speciellt typsnitt eller skapa ett bildspel med dina bilder i sidhuvudet. Vi utgår från en layout som vi anpassar så att hemsidan känns representativ för din verksamhet.

Kan jag lägga till fler sidor på hemsidan på egen hand?
Förutsatt att du har paket PLUS eller PRO så är det inga problem. I dessa paket finns ingen begränsning för hur många sidor som din hemsida kan ha. I paketet BAS är antalet sidor begränsat till fem stycken.

Kan man få hjälp med att skriva texter och ta bra foton till den nya hemsidan?
Ja, det är ett alternativ. Hästwebben samarbetar med ett antal hästskribenter runt om i landet och dessa fotar även om så önskas. Kontakta oss så förmedlar vi kontakten till den som bor närmast dig.

Hur funkar hemsida på flera språk?
Funktionen ger möjlighet att kunna ha hemsidan på flera språk genom att man först väljer vilka språk man vill ha översättningar av. Varje sida på hemsidan samt nyhetsinlägg får då funktionalitet aktiverat för att skapa en version per språk som är aktiverade. Du skapar sedan en språkversion för varje sida som du vill ska finnas på flera språk. Funktionen översätter inte texter eller skapar innehåll utan tillhandahåller den tekniska möjligheten att växla mellan olika språk på hemsidan. Man kan skapa olika språkversioner även av hemsidans huvudmeny. Antalet språk finns i princip ingen begränsning på i funktionen.

Kan jag börja med ett hemsidespaket och sedan byta till ett annat?
Det går alldeles utmärkt. Hästwebben är byggd för att vara skalbart så vill du börja med tex paket BAS och sedan uppgradera till PLUS så är det inga problem. De nya funktionerna kopplas på och du kan börja använda dem omgående!